På svenska

Questions? Contact us at sensei@uskk.net!

Instructors:

Johan Jennische (huvudinstruktör)The Board:
Johan Jennische (chairman)
(Vacant) (secretary)
Pär Wåxnäs (treasurer)
Dick Nilsson (member)
Webmaster: Dick Nilsson
Last updated 2018-01-15 06:44 Edit