In English

Allmänt:
Dojo (道場) - Platsen där karateträningen sker (träningslokalen)
Hidari (左) - Vänster
Karate (空手) - Tom hand
Kata (型) - Kata, längre bestämda sekvenser av tekniker
Kihon (基本) - Grund(tekniker)
Kumite (組手) - Match
Migi (右) - Höger
Rei (礼) - Dojoetikett i allmänhet och bugning i synnerhet
Sensei (先生) - Lärare/instruktör (i vår klubb för svartbältade instruktörer)
Sempai (先輩) - Högre graderad karateutövare
Yoi (用意) - Redo-position (ordagrannt "förberedelse")


Blockeringar:
Age uke (上げ受け) - Blockering nedifrån och upp
Gedan barai (下段払い) - Låg blockering
Soto uke (外受け) - Blockering utifrån och in
Uchi uke (内受け) - Blockering innifrån och ut


Räkneord:
Ichi (一) - Ett
Ni (二) - Två
San (三) - Tre
Shi/Yon (四) - Fyra
Go (五) - Fem
Roku (六) - Sex
Shichi/Nana (七) - Sju
Hachi (八) - Åtta
Kyuu (九) - Nio
Juu (十) - Tio


Slag:
Gyakutsuki (逆突き) - Slag med handen på samma sida som bakre foten
Kizamitsuki (刻み突き) - Slag med handen på samma sida som främre foten från hanmi
Oitsuki (追い突き) - Slag med handen på samma sida som främre foten
Tsuki (突き) - Slag


Sparkar:
Keri (蹴り) - Spark
Maegeri (前蹴り) - Framåtspark
Mawashigeri (回し蹴り) - Snurrspark
Yokogeri (横蹴り) - Sidospark


Ställningar:
Dachi (立ち) - Ställning
Hanmi (半身) - Kroppen är vriden så att sidan av överkroppen är riktad framåt
Kiba dachi (騎馬立ち) - Ryttarställning
Kokutsu dachi (後屈立ち) - Bakåtriktad ställning
Neko ashi dachi (猫足立ち) - Kattfotsställning
Shomen (正面) - Rakt fram (Kan referera till en riktning i lokalen eller till när kroppen är vriden så att höften är riktad framåt)
Zenkutsu dachi (前屈立ち) - Framåtriktad ställning

Senast uppdaterad 2014-01-03 15:02 Redigera